basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringZorgverzekeringswet in het kort

In de zorgverzekeringwet staat precies omschreven wat de basiszorg inhoudt. Deze wet geldt per 1 januari 2006. Volgens die wet ben je verplicht je te verzekeren voor ziektekosten. Daarnaast geeft het een aantal verplichten en rechten aan voor de zorgverzekeraars met betrekking tot basiszorg. Er geldt bijvoorbeeld de acceptatieplicht, dit houdt in dat de zorgverzekeraars je niet mogen weigeren voor een basisverzekering.

Basispolis

Na invoering van de Zorgverzekeringswet ben je verplicht je te verzekeren voor in ieder geval de basiszorg, de zo genaamde basispolis. Deze polis bestaat uit wettelijk vastgestelde vergoedingen voor de meest noodzakelijke basiszorg. Bij iedere zorgverzekeraar kun je terecht voor deze basispolis.
Basiszorg betekent de meest primaire zorg. De basispolis bestaat uit een eenvoudige dekking.

Acceptatieplicht:

Je kunt dus bij je huidige verzekeraar blijven. Wil je naar een andere verzekeraar, dan is deze verplicht je, ongeacht je leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand, te accepteren voor het wettelijk verzekerde basispakket. De zorgverzekeraar mag de premie niet afhankelijk maken van je persoonlijke situatie. Deze acceptatieplicht geldt niet voor een eventueel aanvullend pakket.
Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
woensdag 28 februari 2024
04:26