basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringHoe kunt u overstappen naar een ander zorgverzekeraar

Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar voor 2008?

Opzeggen basisverzekering

De oude zorgverzekering moet voor 1 januari 2008 opgezegd worden. Als je niets doet wordt de huidige zorgverzekering automatisch verlengd. De zorgverzekering loopt dan gewoon door.

De zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht, als ze de premie verhogen, om voor 30 november een brief te sturen. Alle zorgverzekeraars hebben dit in 2008 gedaan.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

De nieuwe basisverzekering moet vÚÚr 1 februari 2008 afgesloten zijn. Met terugwerkende kracht wordt de ingangsdatum van de nieuwe zorgverzekering 1 januari 2008. Indien u te laat bent met het afsluiten van een nieuwe basisverzekering dan krijgt u daarover een boete.

Acceptatieplicht

Voor het basispakket geldt een acceptatieplicht.

Aanvullende zorgverzekering

U hoeft niet de aanvullende verzekering en het basispakket bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

aanvullende verzekeringen LET OP!

Als u wilt over wilt stappen naar een andere zorgverzekeraar voor uw aanvullende verzekeringen, dan moet u waarschijnlijk een medische verklaring invullen. Dit kost extra tijd om dit te verwerken. Daarnaast is het zo dat er voor een aanvullende verzekering geen acceptatieplicht geldt. Het is daarom ook verstandig om voor uw nieuwe aanvullende verzekering dit ruim voor 1 januari 2008 te doen. Je weet dan voor 1 januari of de aanvullende verzekering bij uw nieuwe verzekeraar kunt afsluiten.

Overstapservice

De Verzekeraars hebben afspraken gemaakt voor verzekerden die willen overstappen. U kunt uw nieuwe zorgverzekeraar opdracht geven om uw oude verzekering op te zeggen. Wilt u gebruik maken van deze extra service dan moet u zich voor 1 januari 2008 hebben aangemeld. Alleen dan kan uw verzekeraar de opzegging op tijd regelen. Als u in de maand januari wilt overstappen en u nog niet zeker bent over de verzekeraar dan moet u de oude verzekering voor 1 januari 2008 opzeggen.


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
maandag 22 april 2024
21:02