basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringZorgtoeslag:

De zorgtoeslag is een financiŽle tegemoetkoming van de Belastingdienst om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

Stap voor stap

Voorwaarden ZorgToeslag

  • 18 jaar en ouder. Daarnaast moet u een zorgverzekering hebben en uw inkomen mag niet te hoog zijn.
  • Uw kinderen ouder dan 18 jaar kunnen zelf zorgtoeslag aanvragen
  • Alleen als u Nederland verzekerd bent en zelf uw premie betaalt dan kunt u zorgtoeslag krijgen
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan Ä 26.071 per jaar. Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen maximaal Ä 41.880 per jaar zijn.

De genoemde bedragen gelden voor 2007. De bedragen voor 2008 worden in december bekend.


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
woensdag 28 februari 2024
03:07