basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringMogelijkheden van basispolissen.

Je kunt kiezen tussen twee hoofdvormen van polissen of een mix van beide:

 • Naturapolis
  deze komt overeen met de werking van het huidige ziekenfonds. Je zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden voldoende contracten met zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) om je de verzekerde zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Je kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Wil je toch naar een zorgaanbieder waar je zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.
 • Restitutiepolis:
  deze komt overeen met de werking van de meeste huidige particuliere verzekeringen. Hierbij kun je zelf je zorgaanbieder kiezen, maar moet je vaak de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat je de kosten door je zorgverzekeraar vergoed krijgt. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Minimale dekking van een basispolis (2007):

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Nieuw in het basispakket in 2007:
 • - Naast de 2e en 3e nu ook de 1e IVF behandeling (reageerbuisbevruchting)
 • - Buikwandcorrectie (alleen in zeer speciale gevallen)
 • - Persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen bij een ernstige visuele beperking

Uit het pakket:

De prenatale screening voor zwangeren jonger dan 36 jaar die geen medische indicatie hebben zit in 2007 niet meer in het basispakket.

Een jaar uitgesteld:

In 2007zouden onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg in het basispakket komen. Dat is een jaar uitgesteld. Deze zorg zit daarom nu nog in het AWBZ pakket, waar iedereen in Nederland voor verzekerd is. U kunt bijvoorbeeld denken aan hulp van een RIAGG of van een psychotherapeut. De situatie blijft dus nog een jaar zoals hij nu is.

Eigen risico
Zorgverzekeraars moeten je in ieder geval een polis aanbieden zonder eigen risico, maar zullen ook aanbiedingen doen van polissen met eigen risico. Je hebt zelf de keuze of je hier gebruik van gaat maken, het premie verschil tussen beide kan aardig oplopen. Afhankelijk van het aanbod van je zorgverzekeraar kunt je kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Met een eigen risico moet je de eerste 100 tot 500 euro van de zorgkosten zelf betalen. Daar staat tegenover dat u minder premie betaalt.
Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
woensdag 17 juli 2024
21:15