basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering sluit je af voor zorg die niet in het basispakket van de Zorgverzekeringswet is opgenomen, dit kunnen zijn alternatieve geneeswijzen, uitgebreide tandartshulp etc. Op deze aanvullende verzekering zijn de voorwaarden van de zorgverzekering zoals de acceptatieplicht en verbod op premiedifferentiatie niet van toepassing.
Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
woensdag 17 juli 2024
20:52