basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringCollectieve verzekering Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bv. werknemers van een bedrijf of een lidorganisatie). Vanwege de kostenvoordelen van een groepsgewijze verzekering kunnen deelnemers korting op de premie krijgen. Deze korting mag maximaal 10% bedragen t.o.v. de premie van een vergelijkbare individuele polis.Aangezien alle huidige verzekeringen vervallen, geldt dat dus ook voor de collectieve regelingen.

Tip!

Door u aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering kunt u tot 10% korting krijgen. meer....Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
woensdag 28 februari 2024
04:47