basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringBasisverzekeringskosten

De basisverzekeringskosten bestaat uit twee delen, de nominale premie en de inkomstenafhankelijke bijdrage.

Nominale premie (basispremie):

  • Iedereen vanaf 18 jaar gaat een nominale premie aan de zorg≠verzekeraar betalen. Ook je niet-werkende partner is verzekeringsplichtig en moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Hij/zij betaalt een nominale premie (rond de 1.100 euro per jaar) maar geen inkomensafhankelijke bijdrage omdat hij/zij geen belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) heeft. Voor kinderen onder de 18 jaar, zijn de ouders verplicht een basisverzekering af te sluiten, maar hoeft geen premie worden betaald en zolang zij geen werk hebben ook geen inkomstafhankelijke bijdrage. De premie verschilt per verzekeraar en per verzekering. Op dit moment wordt geschat dat de gemiddelde premie voor het wettelijk verzekerde pakket ongeveer 1.100 euro per jaar zal bedragen.

Inkomensafhankelijke bijdrage:

  • Naast de nominale premie is iedereen die een inkomen heeft, een inkomens≠afhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,5% van het inkomen. Je werkgever of uitkeringsinstantie (op een enkele uitzonderingen na), is verplicht deze bijdrage aan je te vergoeden vergoeden. Zelfstandigen ontvangen een aanslag van de Belastingdienst.

Eigen risico

De no-claimregeling wordt in 2008 vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. Voor de chronisch zieken is er een financiele regeling dat deze worden gecompenseerd. Alleen als u langdurig geneesmiddelen gebruikt geldt deze compensatie. Ook degenen die langdurig in een AWBZ-instelling verblijven krijgen deze compensatie. Eind november wordt duidelijk wie er precies onder de compensatieregeling vallen.

Het verplichte eigen risico van 150 euro geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

De volgende consulten vallen niet onder het eigen risico

  • Huisarts
  • Kraamzorg
  • verloskundige hulp
  • tandheelkundige hulp tot 22 jaar


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 23 juni 2024
23:04