basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringBasisverzekering 10% duurder en een eigen risico van 150 Euro

Maandag 24 september 2007 - Op prinsjesdag werd het al duidelijk dat u in 2008 veel meer kwijt zult zijn voor uw zorgverzekering. De nieuwste plannen voor de basisverzekering houden in dat de eerste 150 euro aan ziektekosten voor uw eigen rekening zijn. Het eigen risico komt in de plaats van de no-claim regeling. De no-claim regeleing had als nadeel dat het financiele voordeel pas na een jaar werd uitgekeerd.

Voor speciale groepen zullen er uitzonderingen worden gemaakt. Op de website van vektis kunt u alle groepen nalezen die gebruiken kunnen maken van de uitzonderingsregeling. De groepen die ontzien zullen worden zijn bijvoorbeeld mensen met : Diabetici, Cara, Hartaandoeningen of psychische klachten. De gehele groep zal naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen verzekerden groot zijn. Verzekerden die gecompenseerd gaan worden moeten zowel in 2006 als in 2007 geneesmiddelen hebben gebruikt. De compensatie zal naar verwachting 47 euro bedragen.

Net als bij de no-claim zal voor bezoeken aan de kraam- en verloskundige hulp en huisarts geen eigen risico gelden. De bedoeling is dat door het eigen risico mensen nog bewuster zullen worden van de zorgkosten. Dit alles betekend voor de zorgverzekering dat u in 2008 naast de "normale" prijsstijging van 10-12% ook de eerste 150 euro niet vergoed zult zien worden.

Verwante koppelingen

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
dinsdag 21 maart 2023
05:28