basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAgis komt met een collectieve zorgverzekering voor niet rokers

Agis, 3 oktober 2007 – Zorgverzekeraar Agis en stichting PreventiePolis komen samen met de eerste rookvrije polis in Nederland. De Agis RookvrijPolis richt zich met name op niet-rokers en mensen die willen stoppen met roken.

Het doel van deze collectieve verzekering is het stimuleren van mensen om te stoppen met roken en een bevestiging voor een leefstijl zonder roken.

Naast het bieden van erkenning aan niet-rokers wil Agis en de Stichting PreventiePolis rokers ondersteunen bij het stoppen. De polis biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die gekozen is kunnen verzekerden rekenen op een vergoeding van € 100,- tot € 150,= voor de eerste keer dat zij de "stoppen met roken" cursus volgen. Maar ook een tweede stoppoging wordt deels vergoed. Verder biedt de verzekering korting op onder andere nicotinepleisters en kauwgom. Om gezond gedrag (niet roken) te bevorderen krijgen mensen die verzekerd zijn een extra vergoeding voor cursussen over leefstijl, gezondheid, voeding en dieet. Naast de cursussen krijgt men Tien procent korting op fitness en het vergoeden van de Eigen bijdrage van de medische beweegprogramma’s van Agis verlaagt de drempel om weer in beweging te komen.

De exacte inhoud van de polis en premies worden begin november bekend gemaakt.


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 5 februari 2023
11:18