basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringTot 31 december mag de bestaande basisverzekering worden beŽindigd, ook wanneer er geen wijziging is in de voorwaarden of premie.

Indien U zich voor 1 januari 2008 wendt tot een nieuwe zorgverzekeraar dan zal deze nieuwe zorgaanbieder, als de verzekerde daarom vraagt, de opzegging bij de oude aanbieder voor zijn rekening nemen. Hiervoor hebben verzekeraars de zogenaamde "overstapservice" opgezet.

Als de verzekerde zelf de bestaande basisverzekering voor 31 december 2007 opzegt en vervolgens zich pas in de loop van januari 2007 aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar dan gaat de nieuwe verzekering met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in.

Meer informatie over overstappen


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 5 februari 2023
11:24