basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering Kruidvat

Overzicht aanvullende verzekering(en) Kruidvat

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Kruidvat Aanvullend Goed
Aanvullend Goed
€ 7,45 Nieuw
Kruidvat Aanvullend Beter
Aanvullend beter
€ 13,95 Nieuw
Kruidvat Aanvullend Best
Aanvullend best
€ 28,85 Nieuw

Aanvullende tand zorgverzekering Kruidvat

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Dekking 150 euro
100% tot 150 euro
€ 7,45 Nieuw
Dekking 250 euro
100% tot 250 euro
€ 9,45 Nieuw
Dekking 500 euro
100% tot 500 euro
€ 14,45 Nieuw

Ga terug naar de zorgverzekering van Kruidvat

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 30 september 2023
08:09