basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering IZZ

Overzicht aanvullende verzekering(en) IZZ

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Regeling extra vergoedingen
Zie website IZZ voor meer info
€ 8,96 6,7% € 8,40
Regeling aanvullende vergoedingen pakket 1
Zie website IZZ voor meer info
€ 20,08 6,5% € 18,85
Basisaanvullende regeling
Zie website IZZ voor meer info
€ 25,75 4,9% € 24,55
Regeling aanvullende vergoedingen pakket 2
Zie website IZZ voor meer info
€ 28,74 6,6% € 26,95

Ga terug naar de zorgverzekering van IZZ

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
maandag 22 april 2024
20:58