basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering FBTO

Overzicht aanvullende verzekering(en) FBTO

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Gezinsplanning
Deze module dekt zaken zoals voorlichting over borstvoeding en een kraampakket. Mocht u echter een zwangerschap willen voorkomen, dan bent u voor de kosten van sterillisatie ook verzekerd.
€ 2,26 0,9% € 2,24
Buitenland
Deze module is interessant voor iedereen die een of meerdere keren per jaar naar het buitenland reist.
€ 2,44 0,8% € 2,42
Calamiteiten
Met deze module bent u verzekerd voor diverse calamiteiten die grote gevolgen met zich mee kunnen brengen.
€ 3,07 1,0% € 3,04
Alternatieve geneeswijzen
Alle door uw arts uitgevoerde alternatieve geneeswijzen en geregistreerde homeopathische geneesmiddelen.
€ 5,75 1,1% € 5,69
Therapie๋n
Ook al heeft u nu geen klachten, het kan toch handig zijn om deze module wel mee te verzekeren. Een blessure zit immers in een klein hoekje.
€ 6,53 6,0% € 6,16
Cosmetisch & Hulpmiddelen
Met deze module bent u verzekerd voor medische noodzakelijke lichamelijke correcties, maar ook voor medische kosten, zoals een bril en orthodontie.
€ 9,20 1,1% € 9,10

Aanvullende tand zorgverzekering FBTO

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Tandheelkundige hulp volwassenen 200
100% max. € 200,- per kalenderjaar
€ 11,65 1,1% € 11,52
Tandheelkundige hulp volwassenen 400
100% max. € 400,- per kalenderjaar
€ 17,07 1,1% € 16,89
Tandheelkundige hulp volwassenen 800
100% max. € 800,- per kalenderjaar
€ 28,40 7,2% € 26,50

Ga terug naar de zorgverzekering van FBTO

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie๋n, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 30 september 2023
08:23