basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering CZdirect

Overzicht aanvullende verzekering(en) CZdirect

Premie 2009% StijgingPremie 2008
CZdirect Extra
Tandarts, Fysiotherapie, Brillen, Lenzen, Reizigersadvies en -vaccinaties, Alternatieve geneesmiddelen
Ä 19,50 Nieuw

Ga terug naar de zorgverzekering van CZdirect

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 1 december 2023
21:15