basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering Agis

Overzicht aanvullende verzekering(en) Agis

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Agis Compactpolis
Hebt u weinig medische kosten, maar wilt u tσch wat extra zekerheid inbouwen voor als die kosten er komen?
€ 4,40 2,3% € 4,30
Agis Compleetpolis
Maakt u wιl regelmatig medische kosten, dan wilt u zich daar ook goed tegen verzekeren. De Agis Compleetpolis bevat vrijwel alle vergoedingen die niet in de basispolis zitten
€ 13,40 4,7% € 12,80
Agis Comfortpolis:
Wilt u alle onaangename verrassingen uitsluiten? Met de Agis Comfortpolis gaat u voor maximale zekerheid en comfort.
€ 24,20 7,1% € 22,60
Agis ComfortPluspolis
Het summum van onze aanvullende verzekeringen is de Agis ComfortPluspolis. Deze aanvullende verzekering biedt maximale zekerheid door zeer ruime vergoedingen.
€ 37,25 13,2% € 32,90

Aanvullende tand zorgverzekering Agis

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Tand Compact
Bij Tand Compact krijgt u 75% van de tandheelkundige kosten vergoed, tot € 250,- per jaar.
€ 11,95 8,6% € 11,00
Tand Compleet
Bij Tand Compleet krijgt u 75% van de tandheelkundige kosten vergoed tot een maximum van € 500,- per jaar.
€ 19,95 5,0% € 19,00
Tand Comfort
Bij Tand Comfort krijgt u 75% van de tandheelkundige kosten vergoed tot een maximum van € 1000,- per jaar.
€ 25,95 5,9% € 24,50

Ouderen aanvullende zorgverzekering Agis

Premie 2009% StijgingPremie 2008
Agis 50 + Actiefpolis
Wie gezond is, wil dat graag zo houden. Zeker als de jaren gaan tellen wordt gezondheid steeds belangrijker. Mensen die een dagje ouder worden, ontwikkelen dan ook vaak een andere zorgbehoefte. Daarom heeft Agis speciaal voor hen een aanvullende verzekering ontworpen: de Agis 50 + Actiefpolis.
€ 21,15 6,3% € 19,90

Ga terug naar de zorgverzekering van Agis

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieλn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 2 oktober 2022
12:12