basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringGemiddelde zorgverzekeraar verdienen niet aan de basisverzekering

Vrijdag 14 september 2007 - Volgens onderzoeksbureau Vektis hebben zorgverzekeraars in 2006 bijna geen winst gemaakt op de basisverzekering en de daarbij behorende aanvullende zorgverzekeringen. Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars geld moeten toeleggen op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekering, waarop normaal gesproken wordt verdient, heeft in 2006 in mindere mate bijdragen aan de winst.

De kosten voor de zorgverkeraars zijn met 8,9 procent gestegen. De toename van de kosten is onder meer te wijten aan de groei van het aantal verzekerden (ruim 300.000 meer dan 2005). Ook hebben verzekerden gemiddeld minder een eigen risico genomen. Meer dan 95 procent van de zorgverzekerden heeft geen eigen risico.

De kosten zijn ook gestegen door de kosten van de tandarts (+35%), paramedische hulp (+32%) en huisartsen (+33%). In 2006 is ruim 55 miljard (+7%) uitgegeven aan de gezondheidszorg.

Het is niet verwondelijk dat er 2 maanden voor de bekendmaking van de kosten voor de nieuwe basisverzekering van 2008 dit bekend wordt gemaakt door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars proberen op deze manier het publiek alvast klaar te maken voor een stevige prijsverhoging in 2008. Vorig jaar is de prijs met 8% gestegen en wij verwachten dit jaar een prijsstijging van gemiddeld 10% (1250 euro per jaar).

Verwante koppelingen

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 1 december 2023
19:40