basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringBasisverzekering gemiddeld 13% duurder in 2008

7 november 2007 – De zorgverzekeraars hebben hun zorgverzekeringspremie voor 2008 behoorlijk verhoogd, gemiddeld ben je 13% meer kwijt dan in 2007. De zorgverzekeraars hebben door de veranderingen in het stelsel de mogelijkheid om de verhoging slinks door te voeren. In 2008 wordt de no-claim, bedrag wat je terug krijgt aan het eind van het jaar, afgeschaft in plaats daarvan komt het eigen risico van 150 euro.

Om verzekerden met een chronische aandoening te compenseren krijgen die een korting van 47 euro op het eigen risico. Deze groep chronisch zieken gaan er het minst op achteruit, alleen de groep die weinig of geen gebruik maakt van de basisverzekering gaan er gemiddeld 25% op achteruit. De zorgverzekering kan een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen 400 tot 500 euro meer kosten in 2008.

Wijzigingen in de zorgverzekering voor 2008:

  • No-claim vervalt. In 2007 kon je maximaal 255 euro terug krijgen als je geen zorgkosten had.
  • Verplicht eigen risico van 150 euro
  • Chronische zieken krijgen een compensatie van 47 euro

De 3 goedkoopste zorgverzekeraars voor 2008 zijn:
Anderzorg€ 975,00+113 euro pj
FBTO€ 1.017,00+77 euro pj
IZZ€ 1.047,60+161,61 pj


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 5 februari 2023
11:25