basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringEerste basisverzekering premie bekend - 183 euro duurder

Leeuwarden, 25 september 2007 – Zorgverzekeraar DSW maakt als eerste de premie van de zorgverzekering bekend. De premie voor 2008 bedraagt € 1.065 per jaar (€ 88,75 per maand). Dit is € 72 per jaar (€ 6 per maand) lager dan in 2007. De premie voor de aanvullende verzekeringen stijgt ongeveer met 6%, maar in de pakketten en de vergoedingen wordt niet gesneden. Bovendien zijn kinderen van 18 tot 22 jaar vanaf 2008 ook gratis verzekerd voor de AV-Standaard.

Zorgpremie daalt in 2008, maar dit is alleen optisch. De premie voor de basisverzekering, bij DSW, daalt van € 1.137 in 2007 naar € 1.065 in 2008. Desondanks stijgen de zorgkosten voor de verzekerden gemiddeld met € 122 per jaar. Voor als je geen zorgkosten hebt in 2008 wordt de basisverzekering 183 euro duurder. De stijging van de zorgpremie wordt veroorzaakt door hogere zorguitgaven en door een tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Dit tekort is ontstaan doordat de regering de kosten de laatste jaren te laag inschatte.

Wijzigingen in de basisverzekering voor 2008:

  • No-claimregeling vervalt. In 2007 konden verzekerden maximaal € 255 terugkrijgen als ze geen zorgkosten hadden.
  • Iedereen krijgt een verplicht eigen risico van € 150,-.
  • Chronisch zieken ontvangen € 47,- compensatie op het eigen risico.

Als we de Premies gaan vergelijken komen we op het volgende schema

2007

2008

 
Verzekerde Premie No-Claim Netto-premie Premie Eigen Risico Compensatie Netto Premie Stijging Netto stijging
Gem. Zorgkosten 1.137 - € 91 € 1.046 1.065 € 103 € 0 € 1.168 +11% € 122
Zorgkosten > 250 + chronisch ziek 1.137 € 0 € 1.137 1.065 € 150 - € 47 € 1.168 +3% € 31
Zorgkosten > 250 1.137 € 0 € 1.137 1.065 € 150 € 0 € 1.215 +7% € 78
Zorgkosten 0 1.137 - € 255 € 882 1.065 € 0 € 0 € 1.065 +21% € 183

Ga naar dsw pagina


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieλn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 30 september 2023
08:24