basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringDonorregistratie nu ook via internet

Donorregistratie kan vanaf nu ook via internet worden ingevuld, voorheen was dit alleen via een formulier te doen. Op deze manier probeert de regering de registratie eenvoudiger te laten verlopen, eerder dit jaar had minister Hoogervorst dit al beloofd.

Iedereen vanaf 12 jaar kan zich op de site donorregistratie aanmelden als orgaandonor. Ook kunnen eerder gemaakte keuzes worden bekeken of gewijzigd. Het inloggen gebeurt mbv de DigID zoals je die ook gebruikt wordt op andere sites van de overheid.

Er zijn nu 5,1 miljoen Nederlanders die hun keuze bij het Donorregister hebben vastgelegd. Meer dan 30% geeft geen toestemming voor orgaandonatie en 47% wel. Daarnaast geeft 22% toestemming met donatiebeperkingen of laat het over aan nabestaanden of een aangewezen persoon.


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 1 december 2023
19:37