basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringZorgverzekering Agis 25% duurder in 2008

1 november 2007 – Agis heeft de premie bekend gemaakt en, als je geen zorgkosten had in 2007, dan gaat de premie met 25% omhoog. De premie voor 2008 bedraagt € 1.089 per jaar (€ 90,75 per maand). Dit is 35 per jaar minder dan in 2007.De premie voor de aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld met 9,5%.

De premie daalt alleen optisch, door de vervallen no-claim regeling en eigen risico stijgt de netto premie. Als we de Premies gaan vergelijken komen we op het volgende schema

2007

2008

 
Verzekerde Premie No-Claim Netto-premie Premie Eigen Risico Compensatie Netto Premie Stijging Netto stijging
Gem. Zorgkosten 1.125 - € 91 € 1.034 1.089 € 103 € 0 € 1.192 +15% € 158
Zorgkosten > 250 + chronisch ziek 1.125 € 0 € 1.125 1.089 € 150 - € 47 € 1.192 +6% € 67
Zorgkosten > 250 1.125 € 0 € 1.125 1.089 € 150 € 0 € 1.239 +10% € 114
Zorgkosten 0 1.125 - € 255 € 870 1.089 € 0 € 0 € 1.089 +25% € 219

Ga naar agis pagina


Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieλn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 1 december 2023
21:17