basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering DSW

Overzicht aanvullende verzekering(en) DSW

Premie 2009% StijgingPremie 2008
AV-Standaard
Aanvullende ziektekosten verzekering incl. tandartskosten
€ 15,95 4,6% € 15,25
AV-Top
Zeer uitgebreide aanvullende ziektekosten verzekering incl. tandartskosten
€ 26,25 6,1% € 24,75

Jongeren aanvullende zorgverzekering DSW

Premie 2009% StijgingPremie 2008
AV-Student
Voor studenten biedt DSW een speciale aanvullende ziektekosten zorgverzekering aan. De AV-Student biedt een ruime dekking en hoge vergoedingen tegen een scherpe premie.
Je kunt de AV-Student alleen afsluiten wanneer je studiefinanciering ontvangt.
€ 10,50 5,5% € 9,95

Ga terug naar de zorgverzekering van DSW

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zondag 5 april 2020
04:45