basisverzekering
Basisverzekering
Prijs basisverzekering
Kwaliteitsscore
Zorgverzekeringswet
Basispolis
Basiszorgkosten
Overstappen
Aanvullend verzekeren
Zorgtoeslag
Col. basisverzekering
Links
BasisverzekeringAanvullende verzekering op de Basisverzekering Anderzorg

Overzicht aanvullende verzekering(en) Anderzorg

Premie 2009% StijgingPremie 2008
AnderZorg Extra
AnderZorg Extra vergoedt zorgkosten die niet of gedeeltelijk in de Basisverzekering zijn opgenomen. Gezinnen zijn voordelig uit met AnderZorg Extra, omdat kinderen geen premie hoeven te betalen.
€ 12,00 3,4% € 11,60

Aanvullende tand zorgverzekering Anderzorg

Premie 2009% StijgingPremie 2008
AnderZorg Tand
# 100% vergoeding van maximaal 3 consulten.
# Tandsteen verwijderen (maximaal twee keer).
# 100% vergoeding voor verdoving.
# 100% vergoeding van vullingen (maximaal 6).
# Maximaal 4 röntgenfoto's (X10)
# 50% vergoeding van kronen, bruggen en gegoten vullingen (maximaal 3 gebitselementen, techniekkosten worden niet vergoed).
€ 15,50 5,4% € 14,70

Jongeren aanvullende zorgverzekering Anderzorg

Premie 2009% StijgingPremie 2008
AnderZorg Jong
Voor volwassenen (van 18 tot en met 30 jaar)
€ 13,00 4,0% € 12,50

Ga terug naar de zorgverzekering van Anderzorg

Basiszorgen.nl is een uitgave van Info4You
Email: info@basiszorgen.nl


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Basiszorgen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 18 oktober 2019
00:48